Archive for januari, 2008

Kompenten eller bildad?

januari 24, 2008

Sven-Eric Liedman skriver i DN om EU:s kunskapsbegrepp i form av nyckelkompetenser, och då är det en tungviktare som belyser vad kunskap är. Det talas mycket om kunskap i skolans värld och i samhällsdebatten, och sällan är den genomtänkt men man har gärna en syn, ett sätt på kunskapen – en ny syn.

Bildningsbegreppets betydelse för de senaste skolreformerna har varit väsentlig, man har gett en vision hur den enskilde kan bilda sig själv, utveckla sig, forma sig och samtidigt göra detta tillsammans med andra. Kompetensbegreppet är snävare, och närmare knutet till saker man gör. Jag kan minnas hur man skämtade om ord som telefonkompetens för att kunna svara i telefon då begreppet dök upp. Nå, det är länge sedan. Men kompetens, vilket Liedman lyfter fram, reduceras lätt till en teknik. Bildningsbegreppet saknar dock ofta en dimension av görande. Och det är väsentligt för kunskap. Bildningen bör leda fram till en ”kompetens” att kunna göra rätt sak vid rätt tillfälle. Den bildade bör inte bara bilda sig själv utan bidra till bildandet av en god värld.

Kompetenser framstår som något man kan skifta ganska snabbt. I så måtto ligger det närmare senmodernitetens krav på flexibiltet. En komptens kan läggas åt sidan och glömmas. Bildning består. Bildningen står också för bredare perspektiv och knyter samman kompetenser. Kompetenser är seriella.

Vad betyder det?

januari 23, 2008

Skaffa lärarens böcker

januari 17, 2008

Särskilt när det gäller matte och fysik där problem ska formuleras kan det vara värt att titta på andra läroböcker. Man kan lära sig genom att se en alternativ presentation. Har man tur hittar man lärarens extrabok, den bok ur vilken han tar uppgifter till prov. Få lärare hinner och orkar producera egna frågor, utan klipper och klistrar.

Värdefullt är också att skaffa äldre nationella prov eller köpa samlingar.

Hur ska man klara skolan?

januari 16, 2008

Om man vill klara skolan på ett bra sätt, så finns det tre bra metoder:

  • Fjäska
  • Briljera
  • Plugga

Den late ser dessutom till att alltid vara på plats under lektionerna.

Drakologi – en idé

januari 16, 2008

Man pratar ofta om att elever i skolan väljer strategiskt.  Och det kan vara, men jag är förvånad över hur lite strategiska och taktiska de är i sitt förhållande till skolan. Man väntar. Visst, en del grunnar över vad läraren vill ha och anpassar sig, men inte särskilt mycket och drivet.

Drakologi handlar om hur man ska bemästra skolan – och kanske livet.