Archive for the 'Aktionsforskning' Category

Aktionsforskning och etik

december 9, 2007

20:37

Jag lyssnade i fredags på ett föredrag av Karin Rönnerman om aktionsforskning, och det väckte en del frågor om etik. Det finns regler, men också en rad svårigheter.

 

Vetenskapsrådet – Regler och riktlinjer

Vetenskapsrådet – Codex

 

Vetenskapsrådet lyfter fram samtycket från de man forskar på. Kan inte detta leda till att de som inte vill utforskas inte syns.  Om man jämför med pressen så tycks journalistiken ha ett starkare uppdrag. Journalister ska granska makthavare, och de bör bortse från konsekvenserna av sina avslöjanden. Meddelarskyddet skyddar också källorna starkare. Vetenskapen står svagare.

 

Aktionsforskningen har särskilda problem. Aktioner är handlingar för att utveckla en verksamhet, och den som genomför aktionen är involverad och ansvarig för det som sker. Man är inte fri i förhållande till verksamheten.
       För den enskilde handlar forskningen om att förbättra verksamheten men också att själv har  framgång – få intressanta arbetsuppgifter, högre lön, högre status, mer makt. Forskningen är också ett medel för något mer än att förstå och förbättra. Den enskilde är också personligen starkt sammanbunden med verksamheten.

       För verksamheten handlar det ofta om att man vill ha forskning för att verka framåt och modern. Man har i regel ett utvecklingsuppdrag. Men forskningen får inte undergräva eller hota verksamheten. Lojalitet krävs mot verksamheten.

       I skolans värld innebär det att forskning kan bedrivas för att meritera den enskilde och för att vinna elevpengar till skolan. Och sådant kommer alltid att påverka forskningen. Det gäller att övertala andra om att saker och ting är bra, forskningen kan reduceras till retorik.

       Till det kommer att man inom skolan ser uppdraget olika – politiska och ideologiska uppfattningar präglar vad man anser bör göras.