Archive for the 'Drakologi' Category

Skaffa lärarens böcker

januari 17, 2008

Särskilt när det gäller matte och fysik där problem ska formuleras kan det vara värt att titta på andra läroböcker. Man kan lära sig genom att se en alternativ presentation. Har man tur hittar man lärarens extrabok, den bok ur vilken han tar uppgifter till prov. Få lärare hinner och orkar producera egna frågor, utan klipper och klistrar.

Värdefullt är också att skaffa äldre nationella prov eller köpa samlingar.

Hur ska man klara skolan?

januari 16, 2008

Om man vill klara skolan på ett bra sätt, så finns det tre bra metoder:

  • Fjäska
  • Briljera
  • Plugga

Den late ser dessutom till att alltid vara på plats under lektionerna.

Drakologi – en idé

januari 16, 2008

Man pratar ofta om att elever i skolan väljer strategiskt.  Och det kan vara, men jag är förvånad över hur lite strategiska och taktiska de är i sitt förhållande till skolan. Man väntar. Visst, en del grunnar över vad läraren vill ha och anpassar sig, men inte särskilt mycket och drivet.

Drakologi handlar om hur man ska bemästra skolan – och kanske livet.